fbpx

Vliv stavu nouze na trestnost činů

Stav nouze nemá dopady a vliv pouze na ekonomiku státu a jejich občanů anebo na jejich zdraví, ale i na trestnost činů, spáchaných v době jeho trvání.

Nouzový stav, vyhlášený usnesením Vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 69 /2020 Sb., je krizovou situací podle § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Dopustí-li se pachatel trestného činu v době jeho trvání, je mu tak možno přičítat přitěžující okolnost podle § 42 písm. j) trestního zákoníku.

Současně je nutné stávající pandemii koronaviru, způsobujícího onemocnění COVID-19, považovat za jinou událost ohrožující zdraví nebo život lidí, ve smyslu kvalifikovaných skutkových podstat podle:

§ 152 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku - šíření nakažlivé nemoci

§ 153 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku - šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

§ 156 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku - ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

§ 157 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku - ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti

§ 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku - krádež

§ 206 odst. 4 písm. c) trestního zákoníku - zpronevěra

§ 209 odst. 4 písm. c) trestního zákoníku - podvod

§ 218 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku - lichva

§ 357 odst. 4 písm. a) trestního zákoníku - šíření poplašné zprávy

V praxi to znamená, že pokud například pachatel ukradne mobil v hodnotě 6.000,-Kč, a za normálních okolností by byl posuzován jeho skutek v odst. 1 písm. a) § 205 trestního zákona a byl ohrožen trestem 0-2 roky odnětí svobody, zákazem činnosti nebo propadnutím věci, bude po dobu trvání pandemie jeho skutek posuzován bez ohledu na hodnotu věci v odst. 4 písm. b) § 205 trestního zákona a ohrožen bude zvýšenou trestní sazbou 2-8 let odnětí svobody.

S ohledem na zásadu formálního pojetí trestného činu (§ 13 odst. 1 trestního zákoníku) je nutno vždy uvedené trestné činy, spáchané v době trvání pandemie, takto právně kvalifikovat.

Při ukládání trestů budou soudy zvažovat, zda pachatel těžil z toho, že trestný čin spáchal během trvající pandemie či zda mu tato okolnost spáchání trestného činu usnadnila, tedy zda jednání pachatele zvyšuje konkrétní škodlivost činu pro společnost či nikoli (např. vloupání do obchodu, uzavřeného v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem; vylákání finančních prostředků pod záminkou dodání zdravotnického materiálu, apod.)

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny