Co děláme

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELE

 • Smlouvy o analýze v IT, vývoji, implementaci a servisu softwaru
 • Distribuce softwaru a veřejné zakázky
 • Licenční smlouvy
 • Ochrana proti softwarovému pirátství
 • Monitoring zaměstnanců, smluvní mlčenlivost a náhrada škody
 • E-komerce, domény, internet
 • ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory
 • autorská práva umělců, výrobců zvukových a obrazových záznamů, nakladatelů
 • díla zaměstnanecká, kolektivní a na objednávku
 • nároky z porušení autorského a obdobného práva
 • převody práv a licenční smlouvy
 • soudní spory
 • Vyřízení licencí, vypracování komplexní smluvní dokumentace při zahájení podnikání na trhu s energiemi
 • sepisy a revize smluv při dodávání energií a poskytování služeb v energetice
 • poradenství při získávání a správě odběrných míst
 • zastupování před Energetickým regulačním úřadem, v soudních sporech a před dalšími orgány
 • alternativní zdroje energie
 • komplexní služby pro developery, realitní kanceláře, SVJ a družstva
 • smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka koupě, prodej, darování nemovitosti
 • úvěr, zástava, předkupní právo, nájem, věcné břemeno
 • úschova listin a finančních prostředků
 • ověřování podpisů
 • svěřenské fondy
 • soudní spory
 • založení s.r.o., a.s., družstva
 • komplexní nastavení právní textů pro nové podnikatelské záměry
 • sepisy a revize obchodních smluv
 • ochrana osobních údajů (GDPR)
 • akvizice společností, due diligence, fúze a přeměny, emise cenných papírů, převody podílů, prodej závodu
 • smlouvy pro členy statutárního orgánu, mezi společníky navzájem a vůči společnosti, valné hromady
 • veřejné zakázky, zadávací dokumentace, zpracování nabídek a stanovisek
 • agentury práce
 • vnitropodnikové směrnice
 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • výpovědi, dohody o rozvázání pracovního poměru, okamžitá zrušení
 • zastupování zaměstnavatelů v soudních sporech

Co děláme

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBČANY

 • koupě, prodej, darování nemovitostí
 • zástavní právo, věcné břemeno, nájemní právo, předkupní právo
 • smlouva o výstavbě, prohlášení vlastníka, smlouva o dílo
 • úschova listin a finančních prostředků
 • ověřování podpisů
 • svěřenské fondy
 • soudní spory
 • zastupování v dědickém řízení před notářem
 • zastupování v dědických soudních sporech
 • sepis závěti a pořízení pro případ smrti
 • svěřenské fondy, nadace
 • rozvody (sporné i nesporné)
 • vypořádání společného jmění manželů
 • svěření dítěte do péče, výživné, úprava styku s nezletilými dětmi, předběžná opatření
 • předmanželské smlouvy, dohody o zúžení a rozšíření společného jmění manželů
 • určení a popření otcovství, osvojení
 • obhajoba obviněných v trestních řízeních
 • zastupování poškozených, uplatnění nároku na náhradu škody
 • sepis trestního oznámení, stížnosti proti usnesení o sdělení obvinění, odvolání, dovolání, ústavní stížnosti, návrhu na obnovu řízení
 • podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • výpovědi, dohody o rozvázání pracovního poměru, okamžitá zrušení
 • pracovní úrazy, nemocí z povolání, náhrada škody
 • zastupování zaměstnanců v soudních sporech
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví, určení vlastnictví k nemovitosti
 • pracovněprávní spory
 • reklamace a náhrady škody
 • sousedské spory
 • ochrana osobnosti
 • spotřebitelské spory
 • spory z pojistných smluv
 • náhrada škody způsobené státem a jeho orgány
 • vymáhání pohledávek a nařízení exekuce

Co o nás říkají naši zákazníci

REFERENCE

Logo2

BDG Invest s.r.o.

Ing. Tomáš Přibyl

Jednatel

Za naši investiční a stavební společnost mohu konstatovat maximální spokojenost s poskytovanými službami této advokátní kanceláře.

Logo26

JAGA Trans CZ s.r.o.

Gabriela Keilová

Jednatelka

Naše dopravní a logistická společnost využívá právní služby této advokátní kanceláře již od roku 2014. Poskytuje nám dlouhodobě rychlou a efektivní podporu, přičemž vždy najde to správné řešení, které ušetří náš čas, energii i finanční zdroje. Jsme velmi spokojeni a můžeme doporučit.

motokáry zlín

Motokáry Zlín s.r.o.

Ing. Pavel Bernátek

Jednatel

S advokátní kanceláří BKCH jsme jako nová firma maximálně spokojení. Velmi dobrá komunikace, rychlé plnění klientových požadavků, v případě potřeby okamžité právní poradenství. Můžeme doporučit.

Logo23

TERRA GROUP a.s., TG Community Holding a.s., Občanům s.r.o., iMoyo a.s.

Ing. Petr Částek

Ředitel

S advokátní kanceláří BKCH dlouhodobě spolupracujeme, poskytuje naší společnosti i dalším firmám v rámci našeho koncernu kvalitní právní služby. Vážíme si zejména zkušeností a flexibility advokátů kanceláře, ale též lidský přístup v komunikaci. Advokátní kancelář BKCH můžeme rozhodně doporučit.

sgallery logo

S Gallery, s.r.o., GPP Real a.s., JOBING s.r.o., 1WAY COMPANY s.r.o.

Sylvie Kamarýtová

Jednatelka

S Mgr. Julií Chocholovou spolupracuji už od roku 2011. Je to člověk, kterému za tu dobu plně důvěřuji, a všechny firemní i soukromé záležitosti řeším pouze s ní. Za tak dlouhou dobu se v podnikání vyskytlo mnoho různých situací, kdy se mi opakovaně potvrdilo, že je nejen skvělý člověk s lidským přístupem, ale zároveň také výborný odborník, který v krizových situacích zachovává klid a ví, co je nutné udělat.

Tváře naší advokátní kanceláře

NÁŠ TÝM

031

  Václav Bartek je partnerem a zakladatelem advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté působil u renomovaných advokátních kancelářích Veleba, Milichovský a spol. a DRV Legal, s.r.o., a od roku 2017 provozuje samostatnou právní praxi. Hovoří anglicky a česky.

Václav Bartek

advokát

bartek@bkch-advokati.cz
+420 603 865 445

051

  Julie Chocholová je partnerkou a zakladatelkou advokátní kanceláře. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně. Poté působila u renomovaných advokátních kancelářích Pokorný, Wagner & spol. a Veselý, Šimková & Partneři. Od roku 2005 provozuje samostatnou právní praxi. Hovoří anglicky a česky.

Julie Chocholová

advokát
011

  Martin Kolář je partnerem a zakladatelem advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, stáž na Universität Konstanz v Německu a praxi u Nejvyššího soudu ČR. Poté působil u renomovaných advokátních kanceláří Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. v Praze a DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář, od roku 2017 provozuje samostatnou právní praxi. Hovoří německy, anglicky a česky.

Martin Kolář

advokát

kolar@bkch-advokati.cz
+420 777 883 901

Pavlína Minaříková

Právník

Tereza Kuklová

Právník

Adam Král

IT konzultant
Máte otázky?

NAPIŠTE NÁM