V červenci 2019 byla schválena novela nařízení o Obchodním věstníku, která vstupuje v platnost v srpnu 2019. Proces likvidace právnických osob se výrazně zjednodušuje. Oznámení o vstupu právnické osoby do likvidace spolu s výzvou věřitelům k přihlášení jejich pohledávek již nebude nutné publikovat v Obchodním věstníku dvakrát, ale postačí pouze jednou. Proces likvidace se tím zlevňuje o polovinu a současně ubývá administrativy. 

V případě spolků bude situace ještě jednodušší. Neziskové subjekty nemusí publikovat vstup do likvidace v Obchodním věstníku vůbec. Postačí jim zveřejnění údaje o vstupu do likvidace, osobě likvidátora a výzvy věřitelům k přihlášení pohledávek ve veřejném rejstříku, který je zcela zdarma a všem veřejně přístupný.