fbpx

Ústavní nález - zadržování nesporné části DPH

Finanční správa smí zadržovat jen spornou část odpočtu DPH

nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 819/18 z 22.2.2019

Ústavní soud vydal nový nález, podle kterého finanční správa může zadržovat pouze tu část odpočtu DPH, o kterou se vede spor. Pokud finanční správa zadržuje i nespornou část odpočtu, dopouští se porušení vlastnického práva garantovaného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

V případě uplatnění nadměrného odpočtu, u kterého vznikly pochybnosti, finanční správa vždy zahájila kontrolní řízení a běžně zadržovala celý tento nadměrný odpočet po celou dobu kontroly, která mnohdy trvala i několik let. Nespornou část DPH vyplácela podnikateli až po ukončení celého řízení. Tímto způsobem docházelo k nadměrnému ekonomickému zatěžování podnikatelských subjektů, neboť tito byli často vystaveni i mnohaletým kontrolním procesům, bez možnosti alespoň částečné výplaty nesporné části DPH.

Ústavní soud dospěl k závěru, že takovýto postup finanční správy nemá žádnou oporu v zákoně. Zadržování nadměrných odpočtů je zásahem do vlastnického práva daňového subjektu. Zásah do vlastnického práva musí probíhat vždy pouze na základě zákona a v jeho mezích. Daňový řád v žádném ustanovení neumožňuje zadržovat nespornou částku společně s částkou spornou.

V projednávané věci tak bylo vlastnického práva stěžovatelky zasaženo tím, že po dobu trvání daňové kontroly jí byla správcem daně zadržována celá částka nárokovaného nadměrného odpočtu, přestože rozsah daňové kontroly se týkal pouze části zdanitelných plnění.

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny