fbpx

Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem

V současné době, kdy je vládou nařízený nouzový stav a je omezen pohyb osob na území ČR, přichází také ruku v ruce komplikace hlavně pro malé a střední podnikatele v souvislosti s placením svých pohledávek. Českomoravská záruční a rozvojová banka jako jedna z prvních začíná poskytovat bezúročný úvěr pro podnikatele, jejichž podnikání je zasaženo koronavirem a vznikají jim díky tomu nemalé problémy. Níže popisujeme situace, kdy jakožto podnikatel máte na tento úvěr nárok a jak o něj zažádat.

            V prvé řadě je nutno říct, že tento úvěr je určen pro malé a střední podnikatele, tzn. že podnikatelé, jejichž součet zaměstnanců přesahuje 250, případně jejich tržby a aktiva přesáhnou určitou mez, nemají na tento úvěr nárok. V každém případě je i pro tyto podnikatele možnost konzultovat s ČMZRB individuálně jejich možnosti.

            O tento úvěr tedy může zažádat podnikatel, který prokáže, že mu vznikla újma v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, přičemž výše úvěru se bude od této újmy odvíjet. Tímto úvěrem je možno uhradit tzv. způsobilé výdaje, včetně možnosti vyplatit mzdy zaměstnancům, a to jak bezhotovostně, tak i hotovostně (nutno si uschovat příjmový doklad). Dále je nutné si uschovat všechny doklady, kterými se prokáže, že dané způsobilé výdaje byly uhrazeny tímto úvěrem (může se jednat o výpis z účtu, příjmový doklad atd.) pro případnou následnou kontrolu. Tento úvěr bude čerpán na bankovní účet žadatele po podpisu úvěrové smlouvy s ČMZRB.

            Co se týče splatnosti, tak u tohoto úvěru je možná splatnost až 2 roky. Také je zde možnost odložení splátek až na 12 měsíců. Je nutné říci, že u každého žadatele to bude na individuální domluvě s ČMZRB.

            O úvěr je možné požádat prostřednictvím žádosti, která je dostupná na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/ v sekci přílohy. V sekci přílohy také najdete přesný návod, jak žádost vyplnit, co přesně je nutné prokázat, a zároveň jak žádost podat. Daná žádost se podává elektronicky včetně příloh prostřednictvím e-podatelny dostupné zde: https://e-podatelna.cmzrb.cz/

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny