fbpx
deposit-soud-rozsudek-pravo-zakon-spravedlnost-1-prev

Ústavní nález - zadržování nesporné části DPH

Ústavní soud vydal nový nález, podle kterého finanční správa může zadržovat pouze tu část odpočtu DPH, o kterou se vede spor. Pokud finanční správa zadržuje i nespornou část odpočtu, dopouští se porušení vlastnického práva garantovaného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

novela o ochranných známkách

Novela zákona o ochranných známkách

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách. Tato novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 1 do našeho právního řádu, a jejím účelem je sblížení systému ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek ostatních unijních států. Níže v článku uvádím, jaké hlavní změny tato novela přinesla, a jaké dopady má pro praktické využívání institutu ochranných známek.

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny